top of page

 

Science

Science er et nyt valgfag på Levring Efterskole. I science arbejder vi med at eleverne udvikler deres naturfaglige kompetencer og dermed opnår indblik i, hvordan naturfagene bidrager til vores forståelse af menneskets samspil med naturen.

 

Eleverne skal i science tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende forhold i natur og teknologi med vægt på forståelse af grundlæggende naturvidenskabelige begreber og sammenhænge samt vigtige anvendelser af de tre fag oplistet herunder. 

Science er en sammenkobling af de tre fag geografi, fysik/kemi og biologi, og indeholder derfor mål fra alle tre fag. I undervisningen i science arbejder vi med udgangspunkt i den naturvidenskabelige arbejdsmetode gennem en eksperimenterende og undersøgende tilgang til emnerne. Vi arbejder med bæredygtighed, inddrager FN’s verdensmål og tager udgangspunkt i to overemner. Det ene er bæredygtig energiteknologi, hvor vi bl.a. vil arbejde med energiproduktion, global opvarmning og konsekvenserne heraf. Det andet emne er bæredygtig fødevareproduktion. Vi har en stor udfordring ift., hvordan vi kan sikre at alle mennesker på jorden kan brødfødes. Vi vil se på, hvordan planter gror optimalt, konventionelt/økologisk landbrug og alternative metoder i forhold til denne problemstilling. Vi har 26 undervisningsgange af 90 minutter. Faget er prøvefrit, og vi arbejder primært projektorienteret. 

Gennem arbejdet med faget har vi til hensigt, at eleverne opnår en erkendelse af, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed overfor naturen og brugen af naturressourcer og teknologi skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til en bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.  

 

–––

 

Vil du vide mere om Levring Efterskole?

Ring på telefon 86 88 18 33 eller besøg skolen.

Levring Efterskole, Idræt og Life Performance. Fodbold for drenge, Fodbold for Piger, Håndbold for piger, Spring, Fitness, Dans, Adventure Sport, gymnastik, musical, udenlandsture, venner

FOKUS PÅ

DET BOGLIGE.

KOM OG OPLEV

LEVRING.

bottom of page