top of page

Efterskoleelever spiller og synger til Sankthansaften i Levring


Efterskoleelev, Martha Pabst, der fik alle til at spærre øjnene op med hendes skønsang ved efterskolemusicalen på Levring Efterskole tilbage i november, skal synge ved dette års Sankthans i Levring, lørdag d. 23 juni. Beboere kan derfor trygt flokkes mod årets bål - hvis ikke for at se hekseafbrændingen så for at høre Marthas version af Alberte Windings ’Lyse nætter’.

Musikken som samlepunkt

Musikken ved Levrings Sankthans-arrangement bliver i år leveret af Marthas flotte vokal akkompagneret af Hannah Lind Gleerup på guitar. Pigerne, der til daglig går på Levring Efterskole har på eget og skolens initiativ ønsket at spille for lokalbefolkningen i Levring. ”Det vil vi gerne fordi vi tror det bliver en dejlig oplevelse” fortæller Martha Pabst, der ikke ligger skjul på en lille nervøsitet, men dog alligevel håber på et stort fremmøde. ”Jeg håber selvfølgelig der kommer en masse mennesker, så vi kan få en hyggelig og smuk aften.

En større rolle i lokalmiljøet

Blandt Levring Efterskoles lærere og ledelse er man da også glade og stolte ligesom forstander, Kim Thynebjerg, udtrykker sin begejstring over pigernes mod og initiativ: ”Vi er meget stolte over, at vores elever har lyst til at optræde ved byens Sankthansaften. Det kræver både mod og dygtighed, at turde stille sig op foran byens beboere. Derudover er vi selvfølgelig glade for at kunne vise skolens ansigt udadtil, da det er vigtigt, at vi er en del af byen, akkurat som byen er en del af os. Med over 160 elever, fylder vi godt, hvorfor vi også gerne vil efterlade et godt indtryk.”

Således er det også skolens mål og ønske, at man fremadrettet, kommer til at spille en større rolle i byens lokalmiljø i form af deltagelse og eventuelle arrangementer på skolens arealer. ”Vi synes, at det er vigtigt, at vi som skole i Levring er en aktiv del af byens hverdag. Derfor var det også skønt at se elever og lærere hygge sig ved byfesten” afslutter Kim Thynebjerg med reference til byfesten i Levring tidligere på måneden. Her havde efterskolen en gruppe lærere og elever afsted for at fremvise dele af årets gymnastikopvisning for byens beboer. Et event, man allerede nu har planer om at gentage ved næste byfest. I første omgang gælder det Sankthansaften, der finder sted på lørdag kl. 20.00 ved branddammen i Levring, hvor Christian Pihl Lorentzen, Venstre, holder båltale.

Sidst nye indlæg
Arkiv
bottom of page