top of page

Levring Efterskole lukker ned i 14 dage


Levring Efterskole lukker ned de kommende 14-dage

Efter Stats- og Sundhedsministeriets påbud og anbefalinger om lukning af institutioner lukker Levring Efterskole ned de kommende 14 dage. Samtlige elever hentes hjem senest fredag for at mindske spredningen af Coronavirus. Al skolens aktivitet sættes således i bero, om end skolen vil tilbyde undervisning, der kan foregå hjemmefra, til vores elever. Elever og forældre får besked via interne kanaler herom.

Endvidere er det med stor beklagelse og ærgrelse, at rundvisninger og skolens andre arrangementer de næste to uger således også er aflyst. Vi anbefaler, at I vælger en af de kommende rundvisninger senere på året i stedet. I finder disse på vores hjemmeside.

Sidst nye indlæg
Arkiv
bottom of page