top of page

Levring Efterskole sætter Danmarks Indsamlingen på skoleskemaet


”Styrk verdens piger” er temaet for Danmarks Indsamlingen 2019. Levring Efterskole ønsker at være en del af projektet, og oprettede i sommeren 18’ et valgfag med fokus på indsamlingen.

At gå i skole handler om meget mere end at blive dygtigere til dansk og matematik. Sådan er opfattelsen i hvert fald herhjemme. Alligevel er den danske uddannelsesmodel ofte i vælten på baggrund af internationale fagtests. Danske børn er, ifølge PISA-undersøgelser, eksempelvis ikke ligeså dygtige til matetik som børn i Singapore. Men ikke alt kan måles. Eksempelvis graden af det at være et godt og omsorgsfuldt menneske. Værdier der vægtes højt i dagens Danmark.

I Danmark har skolesystemet heldigvis også fokus på almen dannelse. Et begreb der naturligvis kan gradbøjes og stilles spørgsmålstegn ved. For hvad er almen dannelse? I stor udstrækning beror det på at lære skoleelever at agere i dagens samfund. At oplyse om fælles problemstillinger, give indsigt i og baggrund for disse samt lyst og engagement til at løse dem. At tage ansvar for sig selv og andre kan man velsagtens sige. Ud fra et sådant synspunkt burde Danmarks Indsamlingen vel næsten være fast implementeret i nutidens skoleskema? På Levring Efterskole, er man derfor meget begejstret for valgfaget, som lærer, Camilla Skaaning Jackobsen, har oprettet.


Fokus og formål med valgfaget

”Formålet er at bibringe vores elever læren om næstekærlighed og at kunne se udover egen næsetip”, fortæller Camilla.

På Danmarks Indsamlingens hjemmeside står om årets indsamling: ”Børn har ret til at være børn. Til at lege, til at gå i skole, til at være trygge. I Danmark tager vi det for givet; det er en kulturel selvfølge. Men andre steder i verden er virkeligheden ikke for børn – og slet ikke piger… Her er mishandling og overgreb hverdag for alt for mange piger.”

Om faget fortæller Camilla videre: ”Det er et nødvendigt tema, som man ikke nødvendigvis er opmærksom på herhjemme, fordi vi netop har det så godt. I hvert fald hvad angår dette. Netop derfor vil vi her på skolen gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe. I faget finder vi derfor løbende på arrangementer og tiltag som sponsorløbet i januar, tombolaer med præmier, pantstationer, youtubevideoer og meget mere.Kun ved at hjælpe hinanden, kan vi hjælpe andre.”

Det handler om at hjælpe andre og være den bedste version af sig selv

Også forstander, Kim Thynebjerg, er begejstret for valgfaget og fortæller: ”Her på Levring stræber vi efter at uddanne og danne unge mennesker til at blive den bedste version af sig selv. ”Derfor bliver jeg også stolt, når jeg ser vores elever udvise overskud ved frivilligt at deltage i et fag, der har til formål at hjælpe andre” .

Sidst nye indlæg
Arkiv
bottom of page