top of page

 

 

 

Bestyrelsen

Lars Kjær Rasmussen

Carl Ejnar Sørensen

Ejnar Pedersen

ejnar@levringefterskole.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Gitte Godthaab Lyngsø

gitte@levringefterskole.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Jane Vibjerg

jane@levringefterskole.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Please reload

Lars Kjær Rasmussen
CarlEjnarSørensen
EjnarPedersen
GitteGodthaabLyngsø
JaneVibjerg
bottom of page