top of page

 

 

 

Øvrig undervisning

 

Fortælletimer

Alle skolens elever har fortælletime. Fortælletimen indeholder sang, fortælling, diskussion, højtlæsning og meget andet. Eleverne vil blive draget ind i fortællingen og flere vil opleve at skulle fortælle for kammeraterne.

 

Emnerne kan være historie, religion, nordisk mytologi, emner på skolen og i samfundet, nyheder, aktuelle temaer og meget andet.

 

–––

 

Gymnastik

Gymnastikken er en vigtig del af livet på Levring Efterskole. Alle elever har 3,5 timers obligatorisk gymnastik om ugen og deltager i ca. 18-20 opvisninger hvert år.

Ud over den obligatoriske gymnastik har du mulighed for at vælge spring som valghold. 

 

Ud over fysisk træning giver gymnastikken desuden mulighed for personlig udfordring og udvikling. En unik chance for at opleve styrken og glæden ved fællesskabet.

 

Gymnastikken betyder meget for os, og det er vigtigt for os at du får mulighed for at lave så meget du har lyst til og hele tiden bliver udfordret.

 

Som kulmination på vores gymnastiktræning, tager vi ud til gymnastikopvisninger. Alle skolens elever er med til opvisningerne, som er lavet sammen med gymnastiklærerne og vises ved opvisningsstævner og i forbindelse med arrangementer på skolen. Vi giver ca. 15 gymnastikopvisninger hvert år. Læs og se mere her

 

 

–––

 

Valgfag

I starten af skoleåret skal eleverne vælge valgfag, hvilket gøres flere gange om året. Valgfag er fag, som giver mulighed for at opleve andre faglige og praktisk/musiske områder end det, man har på sin linje eller i de boglige timer. Målet med valgfag er at give eleverne oplevelser, tanker og inspiration til andre aspekter i hverdagen og livet end de ellers ville have fået. Omfanget og muligheden for valgfag vil variere fra elev til elev - alt efter hvilke timer, man ellers har.

 

–––

 

Musik og performance

På Levring Efterskole har alle elever Performance, hvor vi laver alt lige fra improvisation til LipDub. Alle bevæger sig ud over scenekanten, og lærer at stå foran et publikum - om det så er for 3 andre, klassen, hele skolen - eller måske mange hundrede tilskuere.

 

Ud over performancedage har alle også Vocal Performance - en god afslutning på ugen, hvor sangen er i centrum. Her synger vi kendte sange - men lærer også nye.

 

Endvidere har alle 10. klasser en time om ugen, hvor man lærer stomp, improvisation, teatersport, præsentationsteknikker, monologer og meget mere.

 

For dig, som har en musiker i maven er her fantastiske muligheder. I skolens to veludstyrede musiklokaler har du mulighed for at tage undervisning i forskellige instrumenter, i band og i stemmetræning.

 

–––

 

Skolevejledning

Levring Efterskole har tre skolevejledere, der hjælper dig med at vælge din kommende uddannelse samt koordinere brobygningsforløbet for 10. klasserne.

 

I løbet af skoleåret har du 2 samtaler, hvor din videre uddannelse er i centrum.

Når du har behov for at tale med din skolevejleder, står skolevejlederen til rådighed. Endvidere vil du i årets løb blive orienteret om de forskellige ungdomsuddannelser. Alt i alt hjæper vi dig med at komme godt videre i uddannelsessystemet.

 

–––

 

IT og internet

Her på Levring Efterskole har vi selvfølgelig trådløst netværk, og dermed har man mulighed for at gå på internettet på værelset. Vi anbefaler derfor, at man har en bærbar computer med, da vi også bruger den i undervisningen.

 

Vi har udstyret vores klasselokaler med interaktive tavler, som bruges i den daglige undervisning. 

 

Endelig oprettes alle forældre også på vores intranet. Det er vores platform til den elektroniske kommunikation med forældrene.

 

–––

 

Vil du vide mere om Levring Efterskole?

Ring på telefon 86 88 18 33 eller besøg skolen.

 

 

 

Levring Efterskole, Idræt og Life Performance. Fodbold for drenge, Fodbold for Piger, Håndbold for piger, Spring, Fitness, Dans, Adventure Sport, gymnastik, musical, udenlandsture, venner
Levring Efterskole, Idræt og Life Performance. Fodbold for drenge, Fodbold for Piger, Håndbold for piger, Spring, Fitness, Dans, Adventure Sport, gymnastik, musical, udenlandsture, venner

KREATIVITET

OG FÆLLESSKAB.

KOM OG OPLEV

LEVRING.

Anne Sønderskov

Tidl. elev på Levring

Levring Efterskole, Idræt og Life Performance. Fodbold for drenge, Fodbold for Piger, Håndbold for piger, Spring, Fitness, Dans, Adventure Sport, gymnastik, musical, udenlandsture, venner

UNDERVISERE

Kim Thynebjerg
MathiasMJ
Lone.jpg
Camilla
RL.png
bottom of page