top of page

Generalforsamling på Levring Efterskole

Tirsdag d. 28 april 2020 indkalder Levring Efterskole til generalforsamling i skolekredsen. 

Dagen vil bestå af følgende program:

 

Kl. 17.00           Sangtime v/ Lene Henriksen

Kl. 18.00           Middag 

Kl. 19.00           Generalforsamling og kaffe

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning

3. Forstanderens beretning 

4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for 2019

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

    På valg er:

- Lars Kjær Rasmussen                  Modtager genvalg

- Gitte Lyngsø                                 Modtager genvalg         

- Arne Thorsen (suppleant)            Ønsker ikke genvalg

6. Indkomne forslag

7. Evt.

Vi håber alle kan komme - men du bedes tilmelde sig senest den 21. april 2020. Tilmelding sker pr. tlf. 86 88 18 33 eller mail: hello@levringefterskole.dk

Med venlig hilsen og på gensyn 

Lars Kjær Rasmussen

Bestyrelsesformand 

INSPIRE.

bottom of page