top of page

Generalforsamling på Levring Efterskole                                                   

Kære skolekredsmedlem                                                                                              23. marts 2024

 

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i skolekredsen.

 

TORSDAG DEN 25. APRIL 2024
 

med følgende program:

 

Kl. 17.30         Sang (højskolesange) ved skolens musiklærer, Erik Samuelsen

Kl. 17.55         Nyt på Levring Efterskole v/ forstander, Kim Thynebjerg

Kl. 18.10         Middag

Kl. 19.00         Generalforsamling og kaffe

 

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN:

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Forstanderens beretning.

 4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for 2023.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  På valg er:

  • Lars Kjær Rasmussen                                på valg - modtager genvalg

  • Hanne Bach Lorentzen                             på valg - modtager genvalg

  • Suppleant                                                på valg

 6. Indkomne forslag.

 7. Evt.

 

Vi håber, alle kan komme – men du bedes tilmelde dig senest den 19. april 2024.

Tilmelding pr. tlf. 86 88 18 33 eller mail: hello@levringefterskole.dk 

 

Med venlig hilsen og på gensyn!

 

Lars Kjær Rasmussen
Bestyrelsesformand

INSPIRE.

bottom of page