top of page

Levring Efterskole sender elever hjem for indtagelse af hash


I denne uge er 10 elever blevet bortvist fra Levring Efterskole efter, at de har indtaget hash. Skolen indkalder nu til forældremøde for de tilbageværende elever og forældre for at orientere om problemstillingen.

Reglerne er sådan set klare nok. Et efterskoleophold på Levring Efterskole er på ingen måder foreneligt med indtagelse af alkohol og stoffer. Det har eleverne været bekendt med lige fra første dag.

Til trods for det er ti elever i denne uge blevet bortvist, efter at det er blevet konstateret, at de enten har røget eller på anden måde indtaget hash.

”Det er en meget ulykkelig situation både for de elever, som er sendt hjem, men sandelig også for de tilbageværende elever og skolens medarbejdere, som alle er berørt af det,” fortæller forstander på Levring Efterskole, Svend Hagelskjær og fortsætter:

”Stoffer som hash underminerer fællesskabet. Det skaber en subkultur, som intimiderer omgivelserne og inddrager uskyldige, der tages som gidsler, fordi man ikke må sige noget til nogen.”

”Derfor reagerede vi straks, da vi opdagede det første tilfælde, og vi er opmærksomme på, at der kan være flere elever involveret.”

Dagligdag baseret på tillid

I forbindelse med samtalerne med de elever, som har indtaget hash, er det kommet frem, at det har udviklet sig over nogle måneder.

Og det ærgrer Svend Hagelskjær.

”Vores daglige tilgang til eleverne er præget af tillid og tro på det bedste i mennesket. Det er vigtigt for os”, siger han og fortsætter:

”Derfor er vi i dette tilfælde længe om at se tegnene på misbrug. Det reflekterer vi naturligvis over i disse dage for fremadrettet at øge den forebyggende indsats.”

Forældre indkaldt til orienteringsmøde

På søndag er forældre og elever indkaldt til et orienterings– og dialogmøde på skolen.

”Det er vigtigt for os, at vi hjælper forældre og elever til at forstå, hvordan og hvorfor vi har håndteret situationen, som vi har. Desuden vil vi gerne give forældrene mulighed for at stille spørgsmål,” siger Svend Hagelskjær.

Tillid det centrale

”Det er meget vigtigt for os, at kommende elever og forældre kan have tillid til, at vi driver efterskole i trygge rammer. Forældrene skal vide, at når de sender deres unge menneske på efterskole kan de stole på, at vi holder fast i de rammer, vi har stillet op. Det betyder, at indtagelse af hash er uforeneligt med at gå på Levring Efterskole.”

De 10 hjemsendte elever har alle færdiggjort deres prøver, og de kan derfor fortsætte deres uddannelsesforløb.

Sidst nye indlæg
Arkiv
bottom of page